Białystok, Polonia

Economia e finanza

Ekonomia i finanse

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: scienze economiche
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Privacy Policy