Białystok, Polonia

Literaturoznawstwo

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: studi umanistici
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Privacy Policy