Poznań, Polonia

Nauki o zarządzaniu i jakości

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: scienze economiche
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Privacy Policy