Białystok, Polonia

Scienze mediche

Nauki medyczne

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: medicina, salute
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Contatto:

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Biuro Promocji i Rekrutacji:
tel. (85) 748 54 73,85 748 54 72,
kom. 506 374 319
Privacy Policy