Białystok, Polonia

Ingegneria dell'ambiente

Inżynieria środowiska

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: scienze fisiche, ambiente
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Politechniki Białostockiej
Privacy Policy