Białystok, Polonia

Nauki o zarządzaniu i jakości

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: scienze economiche
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Politechniki Białostockiej
Privacy Policy