Danzica (Gdańsk), Polonia

Matematica

Matematyka

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: matematica e scienze statistiche
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Wdrożeniowa
Privacy Policy