Rzeszów, Polonia

Ingegneria chimica

Inżynieria chemiczna

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: scienze fisiche, ambiente
Wydział Chemiczny
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno - Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej
Privacy Policy