Katowice, Polonia

Matematica

Matematyka

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: matematica e scienze statistiche
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Privacy Policy