Katowice, Polonia

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: scienze sociali
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Privacy Policy