Katowice, Polonia

Nauki o kulturze i religii

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: studi umanistici
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Privacy Policy