Łódź, Polonia

Archeologia

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: studi umanistici
Wydział Filozoficzno-Historyczny
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ
Privacy Policy