Łódź, Polonia

Matematica

Matematyka

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: matematica e scienze statistiche
Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ
Privacy Policy