Łódź, Polonia

Scienze mediche

Nauki medyczne

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: medicina, salute
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska BioMedChem UŁ-PAN
Podmioty współprowadzące: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
Privacy Policy