Opole, Polonia

Nauki chemiczne

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: scienze fisiche, ambiente
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego
Privacy Policy