Opole, Polonia

Storia

Historia

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: studi umanistici
Wydział Nauk Społecznych
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Opolskiego
Privacy Policy