Poznań, Polonia

Informatica

Informatyka

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: informatica
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu im, Adama Mickiewicza w Poznaniu
Privacy Policy