Rzeszów, Polonia

Rolnictwo i ogrodnictwo

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: agricoltura, silvicoltura, pesca, medicina veterinaria
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim
Privacy Policy