Rzeszów, Polonia

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: delle arti
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim
Privacy Policy