Toruń, Polonia

Linguistica

Językoznawstwo

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: studi umanistici
sito web: www.phd.umk.pl/
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych
Privacy Policy