Varsavia, Polonia

Archeologia

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: studi umanistici
Wydział Historyczny
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Privacy Policy