Varsavia, Polonia

Nauki o bezpieczeństwie

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: protezione e sicurezza
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Privacy Policy