Breslavia (Wrocław), Polonia

Archeologia

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: studi umanistici
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Uniwersytetu Wrocławskiego

Contatto:

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
Privacy Policy