Zielona Góra, Polonia

Nauki o zarządzaniu i jakości

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: scienze economiche
sito web: sd.uz.zgora.pl
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
Privacy Policy