Varsavia, Polonia

Nauki o bezpieczeństwie

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: protezione e sicurezza
Wydział Cybernetyki
Nazwa szkoły doktorskiej: Szkoła Doktorska Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego
Privacy Policy