Poznań, Polonia

Scienze mediche

Nauki medyczne

Lingua di insegnamento : polacco Studi in lingua polacco
Gruppi di studio: medicina, salute
Nazwa szkoły doktorskiej: Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk
Podmioty współprowadzące: Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
Privacy Policy